Seosko domaćinstvo Marušić
Smještaj na selu “Darmil“
Smještaj na selu “Nedić”
Seoski turizam Republike Srpske
Pansion „Sonnenbreg“
Putem Srpske Tradicije
Seosko domaćinstvo „Mitrović“
Seosko domaćinstvo „Milanović”
Seosko turističko domaćinstvo „Spasojević“
Zavičajna kuća porodice Djekić
Brze lepinje sa jogurtom i sirom