Hotel „Gejzer“ Sijarinska Banja

Opis smeštaja
Gejzer – Specijalna bolnica za rehabilitacijuNosilac smeštajnih kapaciteta u Sijarinskoj Banji je hotel „Gejzer“ B kategorije koji ima 227 ležaja u jednokrevetnim, dvokrevetnim, trokrevetnim sobama i apartmanima, raspolaže TV salama, šah salom, salonima za dnevni boravak, zatvorenim bazenom sa mineralnom vodom, kupatilima sa lekovitom vodom, a okružen je zelenilom.U hotelu se nalazi medicinski blok sa savremenom medicinskom opremom za hidroterapiju, terapiju blatom, elektroterapiju, kinezi terapiju, inhaliranje i za tople kure lekovitom vodom. Zagrevanje hotelskog i medicinskog prostora vrši se putem postojećih izvora tople vode tako da je u najhladnijim zimskim danima temperatura vazduha u hotelu iznad 22 stepena. Pored hotelskog smeštaja u Sijarinskoj Banji ima oko 1.500 ležajeva u privatnom sektoru, što ne zadovoljava u potpunosti potrebe banjskog lečenja i gostiju koji borave u ovom mestu tokom čitave godine.

 

Fotografije

 

Kontakt podaci
Ime vlasnika:
Region:  16246  Sijarinska Banja
Adresa:  Kralja Milana 16
Telefoni:  016/895-152 016/895-128
016/895-126
E-mail:  zsrgejzer@yahoo.com
zsrgejzer@ptt.rs
office@gejzer.rs
medicina@gejzer.rs
gejzerskenoci@gejzer.rs
novagodina@gejzer.rs
Web sajt:
Cene: