Seosko domaćinstvo Marušić
Opis smeštaja:

Prostrana kuća porodice Marušić u Gornjoj Paklenici smještena je na platou uz put koji se vijugajući penje iz Donje Paklenice ka Okolištima. Domaćinstvo pruža uslove za smještaj jedne četveročlane porodice.

Marušići su u svome kraju poznati po proizvodnji kvalitetnog kupinovog vina koje je stiglo na skoro sve kontinente preko Ozrenaca koji žive vani. Marušiči prave ovo kvalitetno vino od vlastitog zasada kupina i često se nađe na slavskim trpezama ovog kraja kada se iznosi samo ono najbolje. Kupinovo vino je prijeki lijek protiv malokrvnosti. Uzgoj i prerada kupina, voćarstvo i pčelarstvo osnova su njihovog poljoprivrednog gospodarstva. U ponudi uvijek imaju i svježe mlijeko i mliječne proizvode, piletinu, jagnjetinu i prasetinu iz sopstvene proizvodnje.

 

Fotografije

 

Kontakt podaci
Ime vlasnika:  Milenko i Zorka Marušić
Region:  Ozren
Adresa:  Gornja Paklenica
Telefoni:  +387 65 625177
E-mail:
Web sajt:
Cene:
Seoski turizam Republike Srpske

600px-amblem_republike_srpskeU Republici Srpskoj seoski turizam predstavlja perspektivu razvoja mnogih ruralnih područja koja imaju prirodne potencijale i žele da ih stave u funkciju razvoja. Razvojem seoskog turizma, ostvarili bi se ciljevi revitalizacije sela u Republici Srpskoj, kao što su: zaustavljanje pogoršanja demografske i socijalne strukture seoskih područja (negativan prirodni priraštaj i migracija stanovništva iz sela u gradove), poboljšanje uslova života na selu u smislu izgradnje ili rekonstrukcije komunalne i komunikacione infrastrukture, te očuvanje i unapređenje ekoloških i kulturoloških vrijednosti. Ostvarenje naprijed navedenih ciljeva dovelo bi do revitalizacije sela i u ekonomskom i u socijalnom smislu. Pokretanjem razvoja turizma na selu… došlo bi do povećanja proizvodnje zdrave hrane i boljeg plasmana poljoprivrednih proizvoda, predmeta domaće radinosti, proizvoda starih zanata kroz pansionsku i vanpansionsku potrošnju. Takođe, razvojem turizma na selu sačuvao bi se prirodni ambijent koji utiče na očuvanje tradicionalne narodne arhitekture, etnografskih elemenata, načina života i rada, gastronomije, običaja, folklora i dr. Međutim, u proteklom periodu nije bilo mnogo konkretnih mjera za razvoj ovog vida turizma, i stepen njegovog razvoja je zanemarljiv. Činjenica je da još uvijek veoma mali broj domaćinstava pruža usluge iz seoskog turizma u Republici Srpskoj, te bi se kroz podršku u izgradnji infrastrukture sela, kao i programima edukacije i upoznavanja seoskih domaćinstava sa postojećim modelima turističkih seoskih gazdinstava (tzv. porodični biznis) stvorili uslovi za razvoj ovog oblika turizma. Ministarstvo je, u okviru Javnog konkursa, uvrstilo za finansiranje projekte seoskih domaćinstava, jer je u 2011. godini započela registracija seoskih domaćinstava. Stoga će u 2012. godini, pored ostalog, Ministarstvo podržati turističke subjekte koji za cilj imaju unapređenje ruralnog turizma. U junu ove godine održana je Prva konferencija o ruralnom turizmu u Republici Srpskoj, koja je imala regionalni karakter, i na kojoj su se mogla čuti iskustva iz zemalja okruženja, poput Srbije i Hrvatske, koje su daleko ispred nas po pitanju razvijenosti ruralnog turizma. Iako je Republika Srpska na početku u pogledu razvijenosti ruralnog turizma, svjesni smo svojih mogućnosti u odnosu na susjedne zemlje, zbog čega ćemo u narednom periodu aktivnije promovisati ovaj vid turizma. Sela u Republici Srpskoj imaju svoju tradiciju, običaje, folklor i stare zanate, koji su specifični, isključivo, za ovo područje, stoga ih je potrebno njegovati, čuvati i predstavljati stranim gostima. Najznačajnije aktivnosti na razvoju ruralnog turizma kod nas do sad primjetne su u opštinama Šipovo, Doboj, Petrovo, Gradiška, Čelinac i u hercegovačkim selima. Dakle, zainteresovanost postoji, i ono što bi trebalo ubuduće raditi je promocija kako bi ruralni turizam postao masovniji i zastupljeniji.RS Nacionalni park Sutjeska Prošle godine je usvojena Strategija za razvoj turizma u Republici Srpskoj do 2020. godine, kojom je obuhvaćen i razvoj ruralnog turizma. Pored toga, usvojena su odgovarajuća zakonska i podzakonska rješenja kojima je objedinjena pravna uređenost turističke i ugostiteljske oblasti u Republici Srpskoj. Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske u proteklom periodu finansiralo je značajan broj projekata putem procedure Javnog konkursa za projekte iz oblasti turizma i ugostiteljstva, koji predstavljaju podsticajna sredstva za razvoj različitih vidova turizma. Do kraja ove godine planirano je održavanje konferencija i stručnih skupova posvećenih drugim vidovima turizma, u cilju obezbjeđivanja podrške kako bi se turistički kapaciteti Republike Srpske unaprijedili i promovisali na odgovarajući način. Ministar trgovine i turizma Republike Srpske, Gorana Zlatković.