Opis smeštaja: Smještaj na selu “Darmil”, vlasnika Bore Blagojevića, nalazi se u centralnom dijelu opštine, u selu Velika Sočanica. „Darmil“ je smješten nedaleko od lokalnog puta Derventa – Osinja,...